Podmínky pro přijetí ke studiu

Zkrácené studium je určeno pro uchazeče se středním vzděláním s maturitní zkouškou, kteří chtějí získat další kvalifikaci podle § 85 školského zákona (č. 561/2004 Sb).
Kritéria přijímacího řízení jsou stanovena ředitelkou školy a zveřejněna na webových stránkách školy.
Ke studiu jsou přijímáni uchazeči, kteří:

  • splnili střední vzdělání s maturitní zkouškou;
  • pracují v předškolním zařízení na pozici učitele/ky MŠ
  • nebo pracují na pozici vychovatele/ky v ZŠ;
  • splnili podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů o studium.

S uchazečem je při přijímacím řízení veden ústní pohovor, při kterém se zjišťuje zájem o studium.

Zdravotní způsobilost

Dle platných učebních dokumentů MŠMT ČR pro studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny v nařízení vlády č. 689/2004 Sb., 224/2007 Sb., (v platném znění) o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.
Ke studiu je požadováno doložení zdravotní způsobilosti lékařem.

K přihlášce je nutné přidat potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře.

Přihláška a další dokumenty nutné k odeslání

  • Přihláška se nachází zde. (Poslat obě strany)
  • Potvrzení od lékaře se nachází na druhé straně přihlášky.
  • Pokud pracujete v MŠ na pozici učitelka, nebo ve školní družině jako vychovatelka pošlete s přihláškou potvrzení a doložení praxe
  • Pokud nyní pracujete v MŠ pošlete prosím potvrzení o zajištění praxe.
Zavřít menu