Maturitní zkouška probíhá formou:

 • ústní zkoušky z
  • Pedagogiky a psychologie
  • výběrem jednoho z předmětu didaktika (hudební, pohybová, dramatická nebo výtvarná)
 • praktické zkoušky
 • Teoretická příprava
 • Druhy:
  • plavecký kurz (didaktika, organizace plaveckého výcviku)
  • turistický kurz (probíhá v přírodě – orientace v terénu, organizace turistických aktivit
  • hry v tělocvičně a zimní sporty
  • vytvoření vlastního kurzu

Předmět sportovní kurzy klade důraz na aplikaci získaných vědomostí nikoliv na fyzickou zdatnost.

Výuka u 1letého a 2letého studia probíhá v sobotu nebo v pondělí (nelze kombinovat) jednou za dva až tři týdny (dle rozpisu výuky).

U 4letého studia probíha výuka každou středu.

Učební praxe – probíhá prezenčně, formou náslechů a vzorových hodin
Odborná praxe – probíhá na pracovištích v průběhu roku v rozsahu podle délky studia

Ne, ale můžete na naší škole studovat nový obor s názvem: Pedagogika pro asistenty ve školství (75-31-M/02)

viz. školné na stránkách zde.

Využíváme dva systémy:

 • Office 365
  • outlook (slouží pro e-mailovou komunikaci)
  • teams (slouží pro odevzdávání seminárních prací)
 • moodle – zdroj studijních materiálu a písemná opakování

Ano, je nutno převzít rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí a podepsat smlouvu.